Ett jobb som elektriker

En elektriker gör många olika saker. Det är en relativt bred utbildning och kan således också leda till flera olika arbeten. Förutom det uppenbara att elektriker är med och drar elen i hus så går arbetet också ut på att reparera elfel och att sätta upp elcentraler. Det finns olika inriktningar och det behöver inte bara gå ut på att komma hem till folk när det är elavbrott eller det byggs ett nytt hus.

Det är en praktisk utbildning

Det är en väldigt praktisk utbildning och på många gymnasier en utvidgning av “bygg-programmet” som är mer välkänt. Eller så är det en egen linje som heter el- och energiprogrammet. Därefter så följer en lärlingstid där du får gå bredvid en erfaren elektriker och det är en del av din utbildning. Dock så får du lön för ditt arbete vilket inte är alla yrken som får. Du kommer inte ha samma ansvar dock som när du har gått igenom hela lärlingsperioden. När du är klar med lärlingsperioden så är du klar elektriker och kan bli anställd av företag. read more