Hur en bouppteckning & testamente går till

När en nära anhörig avlidit måste de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det betyder att man tillsammans går igenom den dödes tillgångar och skulder. Finns det en maka eller make kvar ska dennes tillgångar och skulder också gås igenom. Man kan göra en bouppteckning själva inom familjen eller anlita hjälp från begravningsbyrån eller av en jurist. Bouppteckningen är en legitimationshandling av dödsboet och visar vem som har rätt att representera dödsboet. Det är viktigt att ha dessa handlingar för att banker den avlidne anlitat ska tillåta uttag från den avlidnes konto. På Skatteverkets hemsida finns det mer att läsa om bouppteckning och blanketter att ladda ner eller skriva ut. Om du anlitar professionell hjälp tar de hand om allt och du behöver inte ladda ner Skatteverkets blanketter och broschyrer.

Komplicerade bouppteckningar

Det är inte alltid som en bouppteckning sker så smidigt som det är tänkt. Kanske finns det frågeställningar som jurister som är professionella på bouppteckningar lättast kan svara på. Den avlidne kan ha mycket tillgångar vid testamente och flera olika banker och då är det svår att sköta det själv. I så fall är det både värt extra pengar och tid att anlita någon som är proffs på området.

Bouppteckning gjord av en privatperson

Om en bouppteckning görs av en privatperson brukar det vara make/maka, sambo eller barn som tar hand om det hela. Om inga barn inte finns är det vanligt att syskon eller någon annan anhörig  tar hand detta. Den som sköter bouppteckningen ska även välja ut två utomstående som ska vara förrättningsmän. Dessa ska inte ha någon laglig rätt att ärva den avlidne. När ett dödsfall skett skickar Skatteverket efter cirka tre veckor ett informationsbrev till den som är make/maka eller den som stått den avlidne närmast. I brevet finns en förteckning över de kontor som handlägger bouppteckningar. I brevet finns personuppgifter om den avlidne och även ett ärendenummer.

De ska intyga att allt som blivit antecknat och att alla tillgångar värderats korrekt.

Bouppteckningen ska vara inskickad till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet.

En bouppteckning ska innehålla

  • Den bouppteckningen som gjorts ska skickas till Skatteverket som original.
  • En bevittnad kopia av bouppteckningen ska också skickas in.
  • Det ska även finnas bevittnade kopior eller original av testamenten och kallelsebeviset till bouppteckningsförrättningen, arvsavståenden och liknande.

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar begravningsförsäkring eller tillgångar som täcker begravningskostnader, kan dödsboet kontakta socialkontoret i den avlidnes hemkommun. Där görs en prövning om det kan göra en dödsboanmälan. Om den avlidne var gift eller hade en registrerad partner tas det hänsyn till dennes gemensamma tillgångar när en eventuell dödsboanmälan räknas ut, och utifrån dessa uppgifter räknas det ut om en dödsboanmälan kan beviljas.

Om anstånd behövs

Behövs ett anstånd om bouppteckning göras måste det ska inom tre månader efter dödsfallet. Ansökan ska ske hos Skatteverket och det görs lättast genom att ringa eller mejla och förklara varför anstånd behövs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *