Ett jobb som elektriker

En elektriker gör många olika saker. Det är en relativt bred utbildning och kan således också leda till flera olika arbeten. Förutom det uppenbara att elektriker är med och drar elen i hus så går arbetet också ut på att reparera elfel och att sätta upp elcentraler. Det finns olika inriktningar och det behöver inte bara gå ut på att komma hem till folk när det är elavbrott eller det byggs ett nytt hus.

Det är en praktisk utbildning

Det är en väldigt praktisk utbildning och på många gymnasier en utvidgning av “bygg-programmet” som är mer välkänt. Eller så är det en egen linje som heter el- och energiprogrammet. Därefter så följer en lärlingstid där du får gå bredvid en erfaren elektriker och det är en del av din utbildning. Dock så får du lön för ditt arbete vilket inte är alla yrken som får. Du kommer inte ha samma ansvar dock som när du har gått igenom hela lärlingsperioden. När du är klar med lärlingsperioden så är du klar elektriker och kan bli anställd av företag.

Elektriker är ett framtidsjobb

Framtiden för elektriker i Sverige ser bra ut och det ser ut som att det kommer att behövas fler elektriker i framtiden. Arbetstillfällena ser ut att vara ljusa och många för elektriker jour stockholm. Därför är också lönen ganska god. En medellön runt 32 000 är att vänta. Och det är utan eftergymnasial utbildning vilket inte är så många branscher som kan matcha. Reparationer och underhåll är en stor del av elektrikerns vardag men även att installera helt ny elektricitet i nybyggda hus.

Nödvändigt att anlita elektriker

Som elektriker så kommer du vara helt nödvändig för att husbyggen ska kunna göras över huvud taget. Många personer kan bygga ett hus till stor del själva men just att dra el är inte lagligt för privatpersoner att göra utan det måste anlitas en elektriker för att det ska ske. Detta är självklart för att det kan få katastrofala följder ifall elen inte dras korrekt. Det kan börja brinna eller leda till att någon får elektricitet i sig vilket kan vara livsfarligt.

Dålig fördelning mellan könen

Tyvärr är det så att elektriker är det yrke i Sverige där det råder störst skillnad i antal kvinnor och män. Det är Sveriges mest mansdominerade yrke och endast 2 procent av elektrikerna är kvinnor. Förhoppningsvis och troligtvis så blir det en ändring på detta när det kommer fler och fler kvinnor in i hantverkaryrkena över lag och detta leder till att fler kvinnor söker sig dit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *