Så kan du få hjälp av en personlig tränare

Vill du komma igång med träningen igen? Istället för att bara bli medlem på ett gym och köra själv kan du ta hjälp av en PT eller personlig tränare som det egentligen heter. Denne hjälper dig att skräddarsy ett personligt träningsprogram anpassat efter dina mål och förutsättningar. Du får berätta vad du vill fokusera på och vad du vill uppnå med din träning. Din PT fungerar sedan som ett bollplank och lägger upp olika övningar. Vissa personliga tränare hjälper även med ett kostschema men det varierar beroende på vem du anlitar. read more

Förberedelser innan du anlitar en rörmokare

Det är essentiellt att hitta en professionell och pålitlig rörmokare för dina problem i vatten- och avlopp. Även om det ofta kräver snabba åtgärder är det viktigt att veta vem du ska ringa för att få jobbet ordentligt gjort. Kostnaden är bara en av flera faktorer att ta ställning till. Du vill givetvis ha den mest kvalificerade personalen för denna typ av jobb.

Här presenteras fem stycken tips på saker du kan göra för att hitta en professionell rörmokare. Det är förberedelser som kan göras om situationen inte är akut eller förberedelser innan ett potentiellt VVS-problem uppstår. Förberedelser som du kan göra är: read more

Autoklav – vilka klasser finns det?

En autoklav är en maskin som brukas för att sterilisera. Den används främst i laboratorium och inom sjukvården, men även i andra områden där en noggrann rengöring av till exempel sporer krävs. Med autoklavering minskar infektionsrisker hos patienter inom sjukvården drastiskt. Det kan även användas inom skönhetsvård eller tatuering, till exempel.

De finns i olika klasser. I den här texten kan du läsa mer om klass S, N och B.

Klass N

Klass N brukar användas för att sterilisera fasta och opackade produkter som inte är ihåliga eller porösa. De kan också användas för att rengöra vätskor grundligt. Beteckningen Klass N kommer från engelskans Naked solid products. read more