Autoklav – vilka klasser finns det?

En autoklav är en maskin som brukas för att sterilisera. Den används främst i laboratorium och inom sjukvården, men även i andra områden där en noggrann rengöring av till exempel sporer krävs. Med autoklavering minskar infektionsrisker hos patienter inom sjukvården drastiskt. Det kan även användas inom skönhetsvård eller tatuering, till exempel.

De finns i olika klasser. I den här texten kan du läsa mer om klass S, N och B.

Klass N

Klass N brukar användas för att sterilisera fasta och opackade produkter som inte är ihåliga eller porösa. De kan också användas för att rengöra vätskor grundligt. Beteckningen Klass N kommer från engelskans Naked solid products.

En nämnvärd egenskap hos Klass N är att produkterna som steriliseras direkt efter att rengöringen är gjord. Bland annat tack vare det är den här typen av en autoklav populär hos span, skönhetssalonger och frisörer bland annat.

Dess sterilisationscykel, på 15 minuter, är mycket snabb i förhållande till andra klasser. Det här är bra för produkten som steriliseras, eftersom de inte utsätts för de höga temperaturerna under alltför lång tid för autoklaver.

Klass B

En autoklav med klass B kan erbjuda den mest grundläggande steriliseringen. De passar bra för ihåliga och/eller porösa föremål, samt även vätskor och tyger. Namnet kommer från det ursprungliga Big small sterilizers, som antyder att det finns mycket kraft i en liten förpackning. En autoklav i den här klassen är oftast just ganska liten.

En autoklav med klass B kan du se i till exempel:

  • Veterinärkliniken
  • Sjukhuset
  • Tandläkaren

Klass S

En autoklav med klass S kan användas för bland annat följande typer av föremål:

  • Opaketerade produkter.
  • Porösa föremål.
  • Ihåliga produkter.
  • Annat fast material.

De kan dock inte användas för textilier, vilket en autoklav med såväl klass B som klass N kan göra. Tack vare sitt breda användningsområde ses den här maskinen ofta i laboratorium. De finns dessutom i modeller utrustade med en vakuumpump och en ångmaskin, så att de kan torka produkterna efter att de har steriliserat dem.

Ett faktum som gör klass S- väldigt effektiva är att de är gjorda av tjock metall och en stängningsmekanism som är lufttät. Detta möjliggör att rengöringsprocessen kan ske i höga temperaturer med mycket högt tryck.

Steriliseringscykeln är således effektiv och S-klassade är som sagt populära i laboratorium, men de kan användas för att rengöra medicinska instrument. Såväl patogena som icke-patogena mikrober och sporer tas bort effektivt med denna typ av autoklav.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *